• İhtiyaç duyulan insan kaynağının, ihtiyaç duyulan bölümün yöneticisi tarafından nitelik ve yetkinliklerini içeren Personel Talep Formu veya tüm bilgileri içeren mail İnsanKaynakları Birimine İletilir.

• Firmamızda yapılacak başvurular; anlaşmalı olunan İnsan Kaynakları Platformunun (kariyer.net) internet sayfası üzerinden veya web sayfamız üzerinden indirilen İş Başvuru Formu doldurularak sağlanmaktadır.

• Yapılan başvurular içerisinden uygun adaylar, İnsan Kaynakları ile İlgili Birimin Yöneticisi tarafından özgeçmiş incelemesi gerçekleştirilir ve mülakat süreci İk Yöneticisi tarafından başlatılır. Aday telefon görüşmesi veya mail yoluyla mülakata davet edilir. Adayın Mülakata katılımını onaylaması halinde adaya mülakata katılacak kişiler ve mülakat yeri bilgisi mail yoluyla gönderilir. Söz konusu görev için belirlenen tüm adaylarla görüşme sağlandıktan sonra İnsan Kaynakları Yöneticisi Mülakat Değerlendirme Sürecini başlatır. Uygun bulunan adaylar için referans kontrolü gerçekleştirilir. İşe alınması kararlaştırılan adaylara mail yoluyla İş Teklifi yapılır, adayın teklifi kabul etmesi halinde İşe Alım Süreçleri başlatılır. Mülakat Değerlendirme sonucu, uygun bulunmayan adaylara telefon veya mail yoluyla olumsuz geri bildirim verilir.

• Personele İşe Girişte İstenilen Evrak Listesi mail yoluyla iletilir. Personele 3 iş günü içerisinde evrakları eksiksiz olarak ulaştırması gerektiği bilgisi verilir.

• Alınan personelin özlük dosyası yasal gerekliliklere uygun olarak İnsan Kaynakları birimi Personel Özlük İşleri sorumlusu tarafından düzenlenir ve muhafaza edilir.

Eğitim

• İşe alınan personel hazırlanan eğitim programına göre bölüm müdürleri tarafından oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar.

• Oryantasyon eğitimi dışında yapılan şirket içi eğitimlerde katılımcılara eğitim planı (eğitimin konusu, katılımcılar, eğitimcinin adı soyadı, eğitim yeri, tarihi ve başlangıç bitiş zamanı) e-posta ile Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu ve İnsan Kaynakları tarafından duyurulur.

• Eğitimin etkinliği eğitim sonrasında sınav varsa bu sınav sonuçları ile ölçülür, yok ise birim müdürleri ile yüz yüze görüşülerek eğitimin etkinliği KYSS tarafından değerlendirilir.


İş Başvuru Formu Kariyer.com sitesinden iş ilanlarımı takip edebilirsiniz